Info

Kuninkaantie ry ylläpitää tätä sivustoa ja toimii yhdistyksenä koko Kuninkaantien matkailun edunvalvojana ja matkailuyhteisönä.

Kuninkaantie, tämä vanha väylä, Suurena Rantatienäkin tunnettu, joka yhdisti Pohjoismaat ja Venäjän, tie, jota kulkivat sotilaat, kuriirit, posti ja talonpojat, on aikojen saatossa nähnyt paljon. Kulkijasukupolvet ovat vaihtuneet ja asusteet muuttuneet, sapelit pudonneet ja hallitsijat vaihtuneet joko luvalla tai luvatta. Tien historia, perinteet ja menneisyys eivät kuitenkaan muutu, vaan välittävät kuvaa nykykulkijalle. Tästä syystä Kuninkaantie on tänäänkin vielä merkityksellinen tie ja ansaitsee paikkansa Pohjoismaiden merkittävien väylien joukossa.

Tämän sivuston tarkoituksena on antaa nykymatkailijalle eväitä historiaan ja tuoda Kuninkaantie eläväksi matkailukohteeksi. Voit kulkea digitaalista Kuninkaantietä kotisohvalta tai ottaa sivuston käyttöön matkailun apuna. Tervetuloa Kuninkaantielle!

Kungsvägen rf upprätthåller denna webbplats och fungerar som intressebevakare för hela Kungsvägens turism och turistaktörer.

Kungsvägen, känd även som Stora Strandvägen, vägen som sammanband Norden till Ryssland, vägen som färdades av soldater, kurirer, posten och bönder, har sett mycket. Vandrargenerationerna och klädseln har bytts genom tiderna, sablar fallit och härskare gett plats till följeslagare med eller utan tillstånd. Vägens historia, traditioner och det förflutna har ändå inte ändrats utan förmedlar bilden även till nuresenären. Därför är Kungsvägen betydelsefull även idag och förtjänar sin plats bland de betydelsefullaste lederna i Norden.

Denna webbplats ska ge resenären vägkost i historian och göra Kungsvägen en levande turistattraktion. Du kan vandra längs den digitala Kungsvägen från din hemsoffa eller ta sidan i bruk då du reser. Välkommen till Kungsvägen!